Zakres usług

Tłumaczenia pisemne

Przekład tekstu z języka oryginalnego nie oznacza tylko dosłownego tłumaczenia zgodnego z zasadami gramatycznymi. Jest to sztuka, w której ważna jest znajomość kultur i obyczajów krajów języka tekstu źródłowego oraz docelowego, a w tłumaczeniach specjalistycznych i technicznych także bardzo dobra znajomość specyfiki branży oraz żargonu konkretnej grupy zawodowej. Zapewne każdy z nas chociaż raz w życiu korzystał z dostępnych darmowych translatorów, które ułatwiają zrozumienie pojedynczych wyrazów lub prostych zdań. Jednak tylko zawodowy tłumacz jest w stanie zrozumieć kontekst i prawidłowo oddać sens treści w tekście przekładu.

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne są szczególnym rodzajem tłumaczenia ustnego, który wymaga wyjątkowej współpracy między mówcą a tłumaczem. Od mówcy wymagane jest precyzyjne i logiczne ujęcie myśli w zdaniu, natomiast tłumacz między innymi musi posiadać wyjątkowo dobrze wyćwiczoną pamięć oraz umiejętności odpowiedniej notacji, by wiernie przełożyć wypowiedź przedmówcy na język obcy. Najczęściej tłumaczenia konsekutywne wykorzystywane są na scenie w trakcie np. uroczystości, wywiadów czy spotkań służbowych. Warto pamiętać, że przy takim rodzaju tłumaczenia połowę czasu wystąpienia należy zarezerwować dla tłumacza.

Drugim rodzajem tłumaczenia ustnego są tłumaczenia symultaniczne. Charakteryzują się one tym, że tłumacz słuchając wypowiedzi jednocześnie tłumaczy ją na język docelowy. Nie da się zrealizować takiego tłumaczenia bez odpowiedniego sprzętu, najczęściej są to dźwiękoszczelne kabiny, w których znajduje się pulpit z mikrofonem i słuchawkami. Taka forma przekładu wymaga wyjątkowego skupienia, precyzji i przede wszystkim podzielności uwagi ze strony tłumacza. W związku z tym jest bardzo wyczerpująca. Dlatego też w kabinach tłumacze pracują w parach, aby móc odpowiednio gospodarować energią w czasie od kilku do kilkunastu godzin pracy. Można samemu przekonać się, jak bardzo skomplikowany jest to rodzaj tłumaczenia. Wystarczy przez kilka minut słuchać czyjejś relacji i spróbować w tym samym czasie ją powtarzać (nawet w tym samym języku).

W trakcie niektórych spotkań, w szczególności w czasie wizyt studyjnych, gdy program obejmuje kilka miejsc i uczestnicy ciągle się przemieszczają, używane są specjalne zestawy przenośne (tzw. infoporty). Dzięki temu można zaoszczędzić czas, ponieważ tłumaczenie jest realizowane równocześnie z wystąpieniami. Nie jest to jednak odpowiedni sprzęt dla konferencji, które odbywają się przy pełnym nagłośnieniu i w jednym pomieszczeniu przez cały dzień.

Jest jeszcze jeden rodzaj tłumaczeń symultanicznych, który nie wymaga użycia specjalnego sprzętu tłumaczeniowego, ale ma sporo ograniczeń. Mowa o tłumaczeniach szeptanych, które mogą być wykonywane tylko dla bardzo małych (trzyosobowych) grup słuchaczy. Tłumacz najczęściej znajduje się w pobliżu, nieco z tyłu słuchaczy i ściszonym głosem tłumaczy symultanicznie.

Tłumaczenia zdalne

Tłumaczenia zdalne funkcjonują na rynku już od pewnego czasu. W związku z ogólnoświatową sytuacją w roku 2020 stały się one jeszcze bardziej atrakcyjne, a platformy obsługujące taki rodzaj tłumaczenia są stale rozwijane oraz doskonalone. Tłumaczenie zdalne w czasie wideokonferencji może być realizowane przez tłumaczy pracujących w parze zarówno w formie konsekutywnej, jak i symultanicznej. Ta ostatnia wymaga korzystania z odpowiednio dostosowanej platformy. Taki rodzaj tłumaczenia stwarza wiele możliwości i jest realizowany w wielu różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb organizatorów konferencji oraz spotkań. Z chęcią pomogę w wyborze odpowiedniego rozwiązania.