Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych

Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych zrzesza zawodowych tłumaczy konferencyjnych. Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest tworzenie i promowanie standardów oraz najlepszych praktyk związanych z tłumaczeniem konferencyjnym, a także pełnienie funkcji opiniotwórczej, konsultacyjnej, doradczej oraz edukacyjnej wśród uczestników rynku tłumaczeń (w tym tłumaczy, klientów i pośredników).

Zrzeszeni członkowie zobowiązani są między innymi do przestrzegania, promowania i popularyzowania standardów zawodowych oraz etyki zawodowej tłumaczy.

Więcej informacji na temat PSTK i jego działalności można znaleźć na stronie pstk.org.pl