Kontakt

SynCom Wiktoria Zwolenik
Tłumacz konferencyjny języka rosyjskiego i ukraińskiego

+48 504 264 865
biuro@syncom.pl

tłumacz konferencyjny języka ukraińskiego